Kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Một số bất cập và hướng hoàn thiện

Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá là một trong những biện pháp cưỡng chế được pháp luật quy định để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong số các loại tài sản bị kê biên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản có nhiều điểm đặc thù và được áp dụng phổ biến trong thực tế. Bài viết này phân tích một số hạn chế của pháp luật về biện pháp kê biên quyền sử dụng đất, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

5/4/2020 5:08:34 PM +00:00

Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn cá bột lên cá giống

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu đạm trong thức ăn của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn cá bột lên cá giống. Nghiên cứu được thực hiện tại trại sản xuất giống thủy sản phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 03 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá Trê vàng (18,1 mg) được ương trong thùng nhựa chứa 25 lít nước với mật độ 5 con/lít trong thời gian 10 tuần. Trong thí nghiệm này, ba loại thức ăn tương ứng với ba hàm lượng đạm (30%, 35% và 40%) được thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng.

5/4/2020 5:08:28 PM +00:00

Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử tại chi Cục Hải quan Tây Đô, là cơ sở cho việc đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về dịch vụ, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến và thủ tục Hải quan điện tử, nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử.

5/4/2020 5:08:22 PM +00:00

Nâng cao trình độ ngoại ngữ trong giáo dục đại học ở Việt Nam để phát triển và hội nhập

Ngoại ngữ là môn học rất quan trọng trong khung chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam. Trình độ ngoại ngữ tốt là yếu tố quan trọng góp phần thành công trong phát triển và hội nhập. Mục tiêu của bài viết nhằm trình bày một số quan điểm và giải pháp thực hiện để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên ở trường đại học. Đồng thời cũng đề xuất một số biện pháp dạy tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội về trình độ tiếng Anh, giúp tăng cơ hội du học của sinh viên Việt Nam, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

5/4/2020 5:08:16 PM +00:00

Phân tích một số phán quyết của tòa án nhân quyền Châu Âu liên quan quyền sống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực thi quyền này trong pháp luật Việt Nam

Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền của con người, và cần được đảm bảo trong một xã hội dân chủ. Việt Nam đã và đang thể chế hóa cụ thể quyền sống trong luật. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực thi quyền này trên thế giới sẽ giúp những bài học hữu ích cho Việt Nam. Chúng tôi chọn phân tích Công ước Nhân quyền châu Âu và một số phán quyết của Tòa án Nhân quyền về quyền sống, vì Công ước này được xem là một công ước Nhân quyền có tính thực thi cao, ràng buộc các nước thành viên thi hành các phán quyết của Tòa án Nhân quyền.

5/4/2020 5:08:10 PM +00:00

Thực trạng ngành lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2015 – Nhìn từ góc độ chuỗi giá trị

Bài viết phân tích vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo, mối quan hệ giữa các tác nhân với nhau và với bên ngoài, nhất là quan hệ với thể chế của chính phủ. Kết quả phân tích cho thấy, người nông dân – tác nhân cung cấp nguồn đầu vào quan trọng bậc nhất nhưng luôn ở vị thế yếu, doanh nghiệp xuất khẩu gạo hưởng phần lớn lợi ích trong chuỗi nhờ vào độc quyền từ thể chế ưu đãi của nhà nước. Trên cơ sở phân tích này, một số giải pháp vĩ mô được đề xuất nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL, theo hướng đạt giá trị gia tăng cao hơn trong toàn chuỗi và định vị hợp lý vai trò và lợi ích của từng tác nhân trong chuỗi, bảo đảm sự phát triển lâu dài ngành lúa gạo tại ĐBSCL trong tương lai.

5/4/2020 5:08:03 PM +00:00

Cân đối quỹ bảo hiểm hưu trí thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính

Cân đối quỹ bảo hiểm hưu là một vấn đề rất phức tạp, do chịu tác động bởi nhiều nhân tố. Việt Nam hiện đang áp dụng cơ chế tài chính bảo hiểm hưu dựa trên các khoản đóng góp của những người hiện tại đang tham gia bảo hiểm và sẽ được sử dụng để chi trả trợ cấp cho những người đang được hưởng hiện tại. Với cách cân đối tài chính như thế, cơ chế tài chính này không thực hiện đầu tư tích lũy để tài trợ cho các khoản chi trợ cấp thì khả năng sẽ bị vỡ quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là lớn. Bài viết này tiếp cận vấn đề “cân đối quỹ bảo hiểm hưu thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính” qua việc dùng phương pháp mô phỏng để làm rõ việc cấp bù nhằm duy trì cân đối quỹ bảo hiểm hưu. Trên cơ sở các nội dung được trình bày, bài viết cũng đã tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu sau này nhằm đưa ra những giải pháp cho cân đối quỹ bảo hiểm hưu và giúp cho hiệu quả hoạt động của quỹ gia tăng một cách tích cực nhất.

5/4/2020 5:07:57 PM +00:00

Hoàn thiện các quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Bài viết phân tích các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, đồng thời chỉ ra một số bất cập, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

5/4/2020 5:07:51 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn đài phát thanh và truyền hình TP. Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo

Việc dùng dịch vụ phát thanh truyền hình để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp là cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất để người tiêu dùng biết đến doanh nghiệp và giúp đài truyền hình thu được lợi nhuận. Vì thế, các đài truyền hình đang cạnh tranh gay gắt dịch vụ nhận quảng cáo. Vì vậy chủ đề “Nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo”được thực hiện với mục đích xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn của doanh nghiệp khi chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Từ đó nhà Đài có thể hoạch định chiến lược, chính sách giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới lựa chọn kênh cung cấp dịch vụ quảng cáo của Đài PT&TH TP Cần Thơ.

5/4/2020 5:07:45 PM +00:00

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Đông

Xuất khẩu gạo là một trong những thế mạnh của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của nước nhà. Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa đến nay, xuất khẩu gạo Việt Nam luôn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả những thị trường khó tính như thị trường Châu Âu, Mỹ. Những năm gần đây, xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều rủi ro và thách thức. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu gạo lớn cũng như những tiêu chuẩn khắt khe về nhập khẩu và chất lượng gạo nhập khẩu. Thị trường Trung Đông với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ là thị trường tiêu thụ lớn với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tính thanh khoản của thị trường này cao và đời sống người dân cũng ngày càng nâng cao. Đây cũng là thị trường nhập khẩu ròng hơn 50% tổng khối lượng gạo tiêu thụ do điều kiện tự nhiên không phù hợp để trồng lúa.

5/4/2020 5:07:39 PM +00:00

Cách thể hiện ý nghĩa mức độ trong tiếng Việt và tiếng Anh

Khi đánh giá một vấn đề, người ta thường đánh giá về mức độ. Ý nghĩa mức độ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động giao tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh. Bất kỳ loại ngôn ngữ nào cũng có nhiều cách khác nhau để thể hiện loại ý nghĩa này. Trong đó mỗi cách có một giá trị riêng trong hoạt động giao tiếp vì nó vừa mang ý nghĩa mức độ, vừa mang sắc thái biểu cảm, thể hiện nhận xét chủ quan của người nói. Nhận thức được tầm quan trọng của ý nghĩa mức độ trong hoạt động giao tiếp nên ở báo cáo này chúng tôi đã tiến hành so sánh các cách thể hiện ý nghĩa mức độ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Nghiên cứu này góp phần làm rõ cách thức và các phương tiện thể hiện ý nghĩa mức độ của hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời bước đầu giới thiệu những điểm tương đồng và dị biệt ở cách thức thể hiện ý nghĩa mức độ của hai ngôn ngữ, nhằm đề xuất cách dạy và học, cách dịch thuật, giảng nghĩa hai chiều đối với hiện tượng phức tạp này.

5/4/2020 5:07:33 PM +00:00

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty DCL). Nghiên cứu được thực hiện với 290 quan sát, phương pháp thu mẫu được sử dụng qua chọn mẫu xác suất kết hợp với ngẫu nhiên phân tầng. Đối tượng chính của nghiên cứu là nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long.

5/4/2020 5:07:27 PM +00:00

Phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Với quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn tính đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và xã hội, để Cần Thơ thực sự là “Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện”, nơi hội tụ của “Văn minh sông nước Mekong” thì những chiến lược và giải pháp mà ngành du lịch Thành phố Cần Thơ cần quan tâm là xây dựng chiến lược: phát triển sản phẩm; bảo vệ tài nguyên môi trường; thu hút và tận dụng đầu tư; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quảng bá du lịch; hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Các giải pháp được đề xuất gồm: quy hoạch các khu du lịch, các tuyến du lịch trọng điểm; đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, cơ sở vật chất; xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, hấp dẫn; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong khu vực và quốc tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp; bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch.

5/4/2020 5:07:21 PM +00:00

Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác do tác động của xâm nhập mặn tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng và phân tích hiệu quả kinh tế các hệ thống canh tác và đề xuất các giải pháp phát triển các mô hình sản xuất phù hợp do tác động của xâm nhập mặn, tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đề tài nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp kết hợp định tính và định lượng, thu thập số liệu thứ cấp qua phỏng vấn tại cộng đồng sử dụng phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal), phỏng vấn KIP và phỏng vấn 120 hộ nông dân, phân tích SWOT và phân tích hiệu quả kinh tế qua ảnh hưởng của xâm nhập mặn (XNM). Kết quả nghiên cứu cho thấy xâm nhập mặn ảnh hưởng bất lợi cho mô hình canh tác hai vụ lúa, gây thiếu việc làm trong mùa khô và phải chuyển đổi mô hình canh tác.

5/4/2020 5:07:15 PM +00:00

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất trường Đại học Tây Đô

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất - trang thiết bị của Trường Đại học Tây Đô. Số liệu sơ cấp sử dụng trong nghiên cứu được thu thập trên cơ sở chọn mẫu thuận tiện từ 250 sinh viên đang học đại học từ năm thứ hai đến năm thứ tư tại Trường. Kết quả phân tích Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên là: (1) Cơ sở vật chất phòng học, (2) Quản lý bảo trì, (3) Nhân viên phục vụ, (4) Cơ sở vật chất truyền thông, (5) Quản lý giải pháp đáp ứng yêu cầu sinh viên. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất trang thiết bị.

5/4/2020 5:07:09 PM +00:00

Thực trạng, hiệu quả và những hạn chế, bất cập của chính sách, cơ chế đối với hệ thống các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập

Bài viết trình bày mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; định hướng các mục tiêu, đối tượng cần ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đổi mới chính sách, cơ chế tài chính để huy động sự tham gia đóng góp của xã hội vào phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5/4/2020 5:07:03 PM +00:00

Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải thủy Tân Cảng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xác định các yếu tố tác động lên sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần vận tải thủy Tân Cảng. Số liệu được thu nhập thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 138 doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sử dụng dịch vụ logistics của Công ty. Số liệu được xử lý bằng phần mền thống kê SPSS16, được đo lường độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s alpha, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan , phân tích hồi quy bội.

5/4/2020 5:06:57 PM +00:00

Special topic: Research the foreign direct investment of south Korea to Vietnam in recent years

In addition to promoting domestic resources, taking advantage of foreign direct investment is considered as a smart to shorten the time of initial capital accumulation, creating a solid premise for economic development, especially for developing countries. Therefore, FDI is considered as the golden key to open the door of prosperity for nations. In recent years, the number of countries investing in Vietnam has been increasing, especially Korea. This in addition to creating favorable conditions for the country's development such as creating jobs for workers, increasing investment capital for facilities ... also causes many disadvantages and damages to the economy in the long term. Therefore, the purpose of the study is to find out the impact foreign direct investment into Vietnam.

5/4/2020 5:06:51 PM +00:00

Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ trên bệnh nhân phẫu thuật tại khoa ngoại tổng hợp - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là hậu quả thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong cao ở người bệnh sau phẫu thuật. Tỷ lệ người bệnh được phẫu thuật bị NKVM thay đổi từ 2-15% tùy theo loại phẫu thuật. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tỷ lệ bệnh nhân có NKVM sau phẫu thuật và xác định các yếu tố liên quan tại khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ là nền tảng cho việc đề xuất giải pháp phù hợp để giảm thiểu tối đa tỷ lệ NKVM. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 286 bệnh nhân phù hợp tiêu chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có NKVM sau phẫu thuật là 2,4%.

5/4/2020 5:06:45 PM +00:00

Ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến TP. Cần Thơ

Kinh tế phát triển, thu nhập của người tiêu dùng tăng cao do đó yêu cầu của họ về chất lượng hàng hóa dịch vụ cũng cao, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến Thành phố Cần Thơ (TPCT). Các thành phần marketing được sử dụng bao gồm: Sản phẩm, Giá cả, Phân phối, Chiêu thị, Con người, Quy trình và Cơ sở vật chất. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần Marketing đều có ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, trong đó cơ sở vật chất, giá cả và sản phẩm du lịch có ảnh nhiều nhất, tiếp đến là phân phối, quy trình phục vụ, xúc tiến và con người.

5/4/2020 5:06:39 PM +00:00